Karungin Palvelukoti Ry - Yhdistys

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Karungin Palvelukoti ry on torniolainen yleishyödyllinen yhteisö, joka on perustettu 1964.

Yhdistyksen tarkoituksena on Pohjois-Suomessa, ensisijaisesti Tornion kaupungissa, vanhusten, eläkeläisten, vammaisten sekä syrjäytymisuhan alla olevien, hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien ja muiden erityisryhmien asumistason sekä asumis- ja tukipalveluiden parantaminen ja heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa ylläpitäminen ja edistäminen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä jne.

 

Yhdistyksellä on pitkä historia Tornion alueen vanhuspalvelujen tuottajana ja kehittäjänä sekä palvelu- ja senioriasuntojen rakennuttajana ja vuokraajana.

Tulevaisuudessa yhdistys on vahvasti mukana edistämässä Senioreiden hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittämässä yleishyödyllistä toimintaa.

 

Yhdistys on vuokrannut omistamansa Karungin palvelukoti kiinteistön Tornion kaupungin hyvinvointipalveluille.

Yhdistys on kehittänyt yleishyödyllistä toimintaansa mm. Hopeakirstu-projektilla vv. 2016-2019 ja v. 2019 alkaen Torniotupa-hankkeella. Projektin ja hankkeen rahoittaja on STEA. 

Karungin Palvelukoti ry omistaa Kiinteistö Oy Tornion Hopeahovin ja Hopea Palvelut Oy:n.

Yhdistyksen hallinto

Karungin Palvelukoti ry:n jäsenistöllä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä varajäsenineen.

Yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja.

Jos Sinulla on kysyttävää yhdistyksen tai sen yhtiöiden toiminnasta, soita tai lähetä toiminnanjohtajalle yhteydenottopyyntö kotisivun kautta.

Karungin palvelukoti kiinteistö

Yhdistyksen omistama Karungin palvelukoti kiinteistö on vuokrattu Lapin hyvinvointialueelle.

Palvelukodissa on 34 asuntoa ja 1 intervalliasunto. Palvelukoti on kaupungilla vanhusten tehostetussa palveluasumisessa.

Karungissa sijaitsevan palvelukodin toiminnasta vastaa Lapin hyvinvointialue.
Lisätietoja: Karungin palvelukodilta vastaavalta sairaanhoitajalta p. 040 6319337.

Lue lisää Lapin hyvinvointialueen kotisivuilta

 

 

hopearanta