Jäsenhakemus - Karungin Palvelukoti Ry

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä on kiinnostunut edistämään yhdistyksen toimintaa.

Yksityiset henkilöt voidaan hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi henkilöjäseniksi tai kannattajajäseniksi.

Yhdistyksen kannattajayhteisöksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys ja säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä mm. yhdistyksen tai yhdistyksen omistamien yhtiöiden työntekijä. Kannattajajäsenillä ja –yhteisöillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä sekä -yhteisöiltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta, kultakin jäsenryhmältä erikseen, päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja -yhteisöt hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenhakemus
Hakijan tiedot