Tavoitteet

Torniotupa - Senioreiden olohuone

Osallisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen yhteistyön lisääminen matalan kynnyksen kohtaamispaikassa.

Karungin Palvelukoti ry:n hallinnoiman ja STEA:n rahoittaman Hopeakirstu-hankkeen (2016-2019) etsivän Seniorityön sekä neuvonnan ja ohjauksen toimintamallien ja senioreiden vapaaehtoistoiminnan hyvien tulosten pohjalta on käynnistetty senioreiden matalan kynnyksen avoin kohtaamispaikka. Toimintaa laajennetaan ja monipuolistetaan yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Tavoitteet

 

  1. Senioreiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisätään
  2. Senioreille tulee kokemuksia hyvästä arjesta ja mielekkäästä tekemisestä
  3. Senioreiden voimavaroja ohjautuu vapaaehtois- ja vertaistoimintaan
  4. Kolmannen sektorin toimijoiden yhdessä tekeminen ja verkostoituminen lisääntyvät.

 

hopeakirstu tavoitteet