Hopeakirstu

Hopeakirstu-projekti 2016-2019

punainen ruusu

Hopeakirstu oli Torniossa toimiva projekti tammikuusta 2016- maaliskuuhun 2019, jota hallinnoi Karungin Palvelukoti ry.

Projektin rahoitti STEA, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Projektin tarkoituksena oli Senioreiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen.

Hopeakirstun avulla vastattiin vuosille 2016 – 2018 asetettuihin projektin tavoitteisiin ja Tornion ikääntymispoliittisen strategian päämääriin, joissa kolmatta sektoria on kaavailtu keskeiseksi yhteistyökumppaniksi Tornion kaupungille.

Hopeakirstun tavoitteena oli

  1. Yksinasuvien Senioreiden yksinäisyyden kokemukset vähenevät.
  2. Vertais- ja vapaaehtoistoiminta sekä ylisukupolvinen yhteistyö lisääntyvät ja monipuolistuvat.
  3. Seniorit motivoituvat neuvonnan avulla enemmän omaehtoisesta terveyden edistämisestä.
  4. Torniossa otetaan käyttöön uusi Tornion etsivän Seniorityön malli, joka lisää järjestöjen, kaupungin ja seurakunnan yhteistyötä sekä vapaaehtoistoimintaa.
  5. Palveluohjaus kotona asumisen tukemiseksi tulee osaksi järjestöjen työtä, joka täydentää Tornion kaupungin tehtäviä ja tukee Senioriväestön kotona asumista.
  6. Senioreiden valmiudet sähköiseen asiointiin lisääntyvät.

Hopeakirstun keskeisimmät yhteistyökumppanit olivat:

  • Tornion kaupungin hyvinvointipalvelut
  • Tornion seurakunnan diakoniatyö
  • Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointiala

Hopeakirstussa kehitettiin seuraavia toimintamalleja, joita on sittemmin jatkettu Torniotupa- hankkeessa 2019 huhtikuusta alkaen.

 

Hopealuuppi nuoli hopa kirstu

Tornion etsivä Seniorityö

Tornion Seniorikahvila nuoli hopa kirstu

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät asiantuntijaluennot

Kolmannen sektorin, Tornion kaupungin ja seurakunnan toimintojen esittelyt

SenioriSantra nuoli hopa kirstu

Hopeakirstun ohjaajan puhelinneuvonta, ohjaus ja kotikäynnit

Osaajakirstu nuoli hopa kirstu

Vapaaehtoiset osaajat, harrasteryhmien vetäjät

Kylärinki nuoli hopa kirstu

 Vapaaehtoisten vertaistuki ja ystävätoiminta

 

Hopeakirstun aikana käynnistettiin monia harrasteryhmiä, kuten erilaiset liikuntaryhmät, Kädentaito- ja porinapiiri, Hunteerauspiiri sekä YHDESSÄ-laulupiiri. Suurin osa näistä harrasteryhmistä jatkuu edelleen Torniotuvan toiminnassa, niin vapaaehtoistoimijoiden kuin Torniotuvan ohjaajienkin vetäminä.

Yksi Hopeakirstun harrasteryhmistä oli Tarinatupa, jonka kirjoittajaryhmä
kokoontui Karungissa, Arpelassa ja Suensaaressa ohjaajanaan Hopeakirstun vapaaehtoistoimija Terttu Rousu. Rousu työsti lopulta 45 kirjoittajan tarinoista julkaistavan kirjan, jonka painatuksen kustansi Karungin Palvelukoti ry.

"Tornion Tarinatuvan tarinoita"-kirjaa voi tiedustella toiminnanjohtaja Outi Keinäseltä.

Vapaaehtoistoimija Anna-Maija Lauri ohjasi Tarinatuvassa näytelmät, jotka esitettiin Karungin ja Arpelan kouluilla Perinnepäivässä.